Antwerpen krijgt opnieuw een boerenmarkt: Kraakvers

Er is in de stad steeds meer vraag naar kwalitatieve voeding die geproduceerd wordt op een eerlijke, transparante en klimaatvriendelijke manier. Deze voeding komt liefst kraakvers en zonder al te veel tussenschakels van het veld naar de stad.

kraakvers.jpg

Met het opzetten van ‘KRAAKVERS’ poogt Katrien Van den Bleeken (vzw Labeur local) de lokale economie te stimuleren en een korte keten te installeren om zo tot volwaardige voeding te komen rechtstreeks van producent tot consument. 

Een Boerenmarkt leek ons de eenvoudigste manier om een afzetplaats voor lokale boeren en producenten in de stad te creëeren

Resultaten van de markt:

·        het ontstaan van een local community van ondernemers. Handelaars komen 2 wekelijks samen, er ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen en mooie netwerken.

·        De bestaande gemeenschap wordt versterkt. Op vaste basis ontmoeten bewoners elkaar op een erg laagdrempelige en informele setting. Er wordt ook nauw samengewerkt met lokale horeca en buurtverenigingen.

·        Transparantie in voeding. Klanten krijgen heel wat informatie over hun product omdat ze rechtstreeks van de producent kopen. Denk aan oorsprong - bereidingswijze - bewaring - achterliggend verhaal - economisch model.

Proces

Katrien Van den Bleeken deed (reeds vanuit MARTA) heel wat research naar lokale boeren en producenten.

Een markt wordt uit deze groep lokale ondernemers samengesteld en herbergt een mooi evenwicht aan verschillende (voedings-) categorien (groenten, fruit, brood, honing, kaas.. - drogisterij - drank - catering) Zo komen we tot een volwaardig week-aanbod van basis-producten voor bewoners.

Er wordt vervolgens een plaats en buurt in de stad gekozen waar reeds een sterke community-feel aanwezig is en een openheid voor natuurlijke voeding.

Een standvastig cliënteel is belangrijk voor onze kramers dus zet “KRAAKVERS” in op een sterke communicatie waarin de verhalen van de boeren/ producenten én buurtbewoners verteld worden. Op die manier krijgen we per buurt een mooi samenhangend markt-verhaal.

Koen Wynants