Commonsgerichte experimenten in 2019 via Burgerbegroting (district Antwerpen)?

Burgerbegroting 2018.jpg

Het is beslist! De inwoners van het district Antwerpen verdeelden 1,1 miljoen euro over de 12 gekozen thema's (zie onder). Vanaf nu (tot 30 juni) kan elke inwoner van het district Antwerpen projecten indienen via https://www.burgerbegrotingprojecten.be/. Zo biedt de Burgerbegroting de mogelijkheid om te gaan experimenteren rond het 'commons' gedachtegoed. Dat kan je overal op toepassen, op elk thema, op elke doelgroep, op elke locatie, op elke schaal. Momenteel zijn we zelf nog lerende. Maar we zijn bereid om al onze reeds opgebouwde kennis, ervaring, inzichten en contacten te delen, uiteraard mits goede afspraken overeenkomstig het commonsgedachtegoed. 

Zaterdag 5 mei is er de Commons Assembly 'Antwerpen Tuinstad' waar we commonsgerichte groenprojecten willen ontwikkelen. We bekijken momenteel of we begin juni een 'Commons projectlab' gaan organiseren. Wie interesse heeft mag dat laten weten via commonslabantwerpen@gmail.com

Overzicht thema's en budgetten:

• huiswerkbegeleiding 173.544
• ondersteuning van het jeugdwerk 164.644
• fietsvriendelijke straten 114.805
• groen in straten 101.456
• ontmoeting in de buurt 96.116
• meer sociaal contact 85.437
• cursussen en vorming 84.547
• aanwerving en ondersteuning vrijwilligers 75.647
• interculturele projecten 69.417
• gemeenschapstuinen 55.177
• kunst in het openbaar domein 52.508
• speelwater 26.699

 

Koen Wynants