Presentaties Bruss-it 9 mei

bruss-it_xl.jpg

Commons Lab Antwerpen gaf twee workshops op de inspiratiedag Bruss-it over slim ruimtegebruik en ontmoeting in de gedeelde ruimte. Via deze blog delen we onze slides. Aarzel niet deze info als ‘creative commons’ te gebruiken en om ons te contacteren voor meer achtergrond en vragen.

PARTICIPATIE EN GEDEELD RUIMTEGEBRUIK

Een kwaliteitsvolle invulling van de publieke ruimte kan bijdragen tot een sterker buurtgevoel en sociale cohesie. Hoe zorg je ervoor dat alle bewoners of gebruikers mede-eigenaar worden van en zorg dragen voor de ruimte die ze delen? Hoe creëer je dialoog, ontmoeting en dynamiek tussen de verschillende groepen die de ruimte delen?

We stelden als leerexperiment ‘De Verborgen Kloostertuin’ uit Antwerpen-Noord voor. Dit is een gemeenschapstuin opgericht door een nieuw collectief inwoners in 2014 op publiek domein. Elk jaar worden er nieuwe projecten/experimenten opgestart. Er groeien sindsdien niet alleen groenten, fruit en bloemen in Antwerpen-Noord. Maar ook nieuwe sociale cohesie, solidariteit, verbindingen tussen heel diverse mensen die er allemaal samen leven. En allerhande vernieuwende initiatieven zoals spilkiekes die groenafval verwerken en mee omzetten naar compost, een tuinbib waar buurtbewoners tuinmateriaal kunnen lenen, … Kunnen de buurtbewoners op termijn misschien een structurelere rol spelen in het beheer van het plein? Hoe zou de overheid en burgercollectief partner van elkaar kunnen worden?

Slides: https://www.dropbox.com/s/n3vdafylyzm9gp9/Presentatie%20CLA%20brussit%20%231%20Gedeeld%20ruimtegebruik%20def.pdf?dl=0

WAT ZIJN ‘COMMONS INITIATIEVEN’ EN HOE KAN JE AAN DE SLAG MET DE ‘COMMONS MODEL CANVAS’, EEN HANDIGE ZELFEVALUATIETOOL VOOR COMMONS?

Veel mensen kennen ‘de commons’ niet (meer). Het is sowieso een heel abstract begrip. Er zijn ook heel wat meningsverschillen over wat commons zijn, hoe ze zich verhouden tot de overheid, hun rol in de stad etc.

Als je dieper gaat inzoomen op steden, dan zie je overal, nieuwe commonsachtige initiatieven ontstaan. Opvallend is de diversiteit aan commonsinitiatieven: thema, grootte van de groep, soort initiatiefnemers, … Vaak zijn burgerinitiatieven niet vertrouwd met het begrip ‘commons’ of ‘commoning (wat hen vaak ook kwetsbaar maakt). Aan de hand van diverse concrete voorbeelden van commonsinitiatieven in Antwerpen, gaan we vertrouwd geraken met de definitie van een commons. Commons Lab ontwikkelde een handige zelfevaluatietool, het zogenaamde commons model canvas. Dat lichten we tijdens deze workshop toe.

Wij zien commons als een soort groeiproces voor collectieven. Als je eenmaal de basisprincipes kent, als je de sociale vaardigheden verwerft, dan is het zowel voor jou als individu, maar uiteraard voor jouw collectief, een feest om te commonen. Je wordt er sterker en veerkrachtiger van.

Slides: https://www.dropbox.com/s/oa2ku5ohc043x4k/Presentatie%20CLA%20brussit%20%232%20Commons%20model%20canvas.pdf?dl=0

Koen Wynants