Burgers in beweging. En nu? Een studiedag met bijdrage van Commons Lab A

studiedag.jpg

Filter Café Filtré brengt beweging in het maatschappelijk debat over luchtkwaliteit, Ringland mobiliseert de Antwerpse bevolking met een toekomstdroom, een groep  ouders richt een woon-zorgproject op voor hun kinderen als concrete oplossing voor de wachtlijsten. Menig burger ontpopt zich tot moestuinier in de buurtmoestuin of hersteller in het repair-café.

Dergelijke burgerinitiatieven zijn een belangrijke schakel in het sociaal weefsel.  Hoe zijn deze initiatieven ontstaan? Wat is hun rol? Wie is er actief? UCLL – Civitaz trok op pad in het Vlaamse landschap, ging in gesprek en maakte een staalkaart van burgerinitiatieven in Vlaanderen. 

 Op deze studiedag presenteren we de resultaten van dit onderzoek. We interviewden daarvoor 364 trekkers. Dit levert een boeiende inkijk in het ontstaan van de burgerinitiatieven en de thema’s waarop ze inzetten, hoe (democratisch) ze samengesteld zijn, hoe ze zichzelf intern organiseren en hoe ze samenwerken met overheid en het middenveld.

We staan stil bij de krachten én uitdagingen van de burgerinitiatieven en bespreken burgerinitiatieven in relatie tot een aantal kwesties zoals mensenrechten, maatschappelijk belang.

 Een belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat deze burgerinitiatieven vaak verweven zijn met de ‘klassieke’ civiele samenleving en overheid. Sociale professionals zijn ‘onzichtbaar’ aanwezig. Daarom laten we deze professionals aan het woord over de manier waarop zij burgerinitiatieven versterken.

Programma

9H00  Welkom met koffie en thee

9H30  Presentatie onderzoeksresultaten UCLL/Civitaz - Elke Plovie

10H30 Pauze

10H45 Praktijken aan het woord

Deelnemers kunnen kiezen uit 2 workshops

10H45-11H30 Workshopronde 1

11H40-12H30 Workshopronde 2

  • Growfunding – Hanne Lahousse

  • OpgewekTienen / RISO Vlaams-Brabant– Philippe Liesenborghs

  • Gemeente Kortenberg – Jan Ieven & Frie De Greef

  • Commons Lab Antwerpen – Koen Wynants

  • Vormingplus Limburg – Karolien Nouwen

12H30 Afrondende reflectie

Socius- Emilie Van Daele

12H45 Broodjeslunch

Praktisch

Maandag 5 november 2018  9H00-13H30

OPEK, Vaartkom 4, 3000 Leuven

Inschrijven

Prijs: 25 euro

Inschrijven kan via volgende link: https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/welzijn/navormingen-welzijn/participatie/5-nov-2018-burgers-beweging-en

 

Wens je meer info?

Elke.Plovie@ucll.be of bel 016 375 131

Koen Wynants