Open projectlab voor burgercollectieven in district Antwerpen ikv Burgerbegroting 2019/2020 (11 juni 2019, 19u30)

Burgerbegroting 2018.jpg

Met de burgerbegroting biedt het district Antwerpen zijn inwoners de mogelijkheid om te beslissen over tien procent van de jaarbegroting van het district. Dat betekent een bedrag van 1,4 miljoen euro. De inwoners beslissen in het voorjaar van 2019 welke thema’s hoeveel geld krijgen. Vervolgens ligt de bal opnieuw in het kamp van de inwoners. Zij worden uitgenodigd om zelf voorstellen te doen voor projecten binnen de eerder bepaalde thema’s.

Commons Lab Antwerpen wil burgercollectieven helpen bij het schrijven, indienen en ook later bij het stemmen van de projecten. Wie hulp nodig heeft bij het uitwerken en uitschrijven van een project kan naar het open projectlab komen. Wie een ‘commons experiment verder wil uitbroeden, moet zeker langs komen. We roepen ook ervaringsdeskundigen ‘Burgerbegroters’ op om die avond ook te komen, om al hun ervaring te delen met diegenen die het nodig hebben.

Het open projectlab vindt plaats op dinsdag 11 juni om om 19.30 uur in Elcker-Ik, Breughelstraat 17, 2018 Antwerpen. Een volledig overzicht van de budgetten staat binnenkort op de website van het project: www.burgerbegroting.be.

De 12 meest gekozen thema’s, die doorstoten naar het districtsforum, zijn:

§ groen in straten en op pleinen

§ ontmoeting in de buurt

§ projecten voor mensen in armoede

§ ondersteuning van het jeugdwerk

§ fietsvriendelijke straten

§ klimaatprojecten

§ meer bomen

§ huiswerkbegeleiding

§ interculturele projecten

§ toegankelijkheid openbaar domein

§ aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

§ aantrekkelijkere pleinen

 Inschrijven kan via de website van https://www.elcker-ik.be

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks gesprekken rond de stedelijke commons en Talking Urbanity. Telkens met een ander thema: stadslandbouw, cultuur als commons, Wonen, coöperatief ondernemen, broedplaatsen, materialen. De thema's liggen niet vast en kunnen op vraag geprioretiseerd worden. Bij ieder thema worden ervaringsdeskundigen en experten gezocht om aan te schuiven, maar iedereen is welkom. We trachten een beeld te krijgen van het gehalte “commons” dat vandaag in Antwerpen wordt gecreëerd. We brengen momenteel alles in kaart, analyseren en experimenteren. Bedoeling is om tegen eind 2019 alles te verwerken in een Commons Transitieplan voor Antwerpen (2020-2022). Meer info: Koen Wynants, commonslabantwerpen@gmail.com , www.commonslabantwerpen.org

Koen Wynants