Open projectlab voor burgercollectieven in district Antwerpen ikv Burgerbegroting 2019/2020 (11 juni 2019, 19u30)

Burgerbegroting 2018.jpg

Met de burgerbegroting biedt het district Antwerpen zijn inwoners de mogelijkheid om te beslissen over tien procent van de jaarbegroting van het district. Dat betekent een bedrag van 1,4 miljoen euro. De inwoners beslissen in het voorjaar van 2019 welke thema’s hoeveel geld krijgen. Vervolgens ligt de bal opnieuw in het kamp van de inwoners. Zij worden uitgenodigd om zelf voorstellen te doen voor projecten binnen de eerder bepaalde thema’s.

Commons Lab Antwerpen wil burgercollectieven helpen bij het schrijven, indienen en ook later bij het stemmen van de projecten. Wie hulp nodig heeft bij het uitwerken en uitschrijven van een project kan naar het open projectlab komen. Wie een ‘commons experiment verder wil uitbroeden, moet zeker langs komen. We roepen ook ervaringsdeskundigen ‘Burgerbegroters’ op om die avond ook te komen, om al hun ervaring te delen met diegenen die het nodig hebben.

Het open projectlab vindt plaats op dinsdag 11 juni om om 19.30 uur in Elcker-Ik, Breughelstraat 17, 2018 Antwerpen. Hieronder de 12 thema’s en de toegekende bedragen:

 • groen in straten en op pleinen: 165.569 euro

 • ontmoeting in de buurt: 97.340 euro

 • projecten voor mensen in armoede: 139.653 euro

 • ondersteuning van het jeugdwerk: 131.019 euro

 • fietsvriendelijke straten: 114.720 euro

 • klimaatprojecten: 229.467 euro

 • meer bomen: 79.574 euro

 • huiswerkbegeleiding: 103.899 euro

 • interculturele projecten: 65.450 euro

 • toegankelijkheid openbaar domein: 102.997 euro

 • aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

 • aantrekkelijkere pleinen: 98.638 euro

Nu de bedragen verdeeld zijn, gaat de volgende fase van de Burgerbegroting van start: de projectronde. Iedereen kan nu projecten indienen via doemee.burgerbegroting.be. Een projectvoorstel moet passen binnen de 12 thema’s en de gekozen bedragen, en kan doorgestuurd worden tot en met zondag 16 juni.

In oktober kiezen de inwoners dan welke projecten effectief geld krijgen, online en op het Burgerbegrotingfestival eind oktober 2019.

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks gesprekken rond de stedelijke commons en Talking Urbanity. Telkens met een ander thema: stadslandbouw, cultuur als commons, Wonen, coöperatief ondernemen, broedplaatsen, materialen. De thema's liggen niet vast en kunnen op vraag geprioretiseerd worden. Bij ieder thema worden ervaringsdeskundigen en experten gezocht om aan te schuiven, maar iedereen is welkom. We trachten een beeld te krijgen van het gehalte “commons” dat vandaag in Antwerpen wordt gecreëerd. We brengen momenteel alles in kaart, analyseren en experimenteren. Bedoeling is om tegen eind 2019 alles te verwerken in een Commons Transitieplan voor Antwerpen (2020-2022). Meer info: Koen Wynants, commonslabantwerpen@gmail.com , www.commonslabantwerpen.org

Koen Wynants